Tasarımı Kaydet  Kapat

ÖĞREN, FAYDALAN, TAKİP ET

Makalelerimiz

Hac İzlenimleri

Hac İzlenimleri

9 Kasım- 21 Aralık 2010 tarihleri arasında Diyanet görevlisi olarak hacta idim. Bu benim ilk haccım oldu. 2009'da 5 günlük tanıtım umresine gitmiş ancak hac son anda iptal olmuştu. Kısmet bu seneymiş. Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin. Gerçekten Rabbimizin her emrinde olduğu gibi hacta da birçok hikmetler mevcut.

İstanbul'dan başlayan yolculuğumuz 3,5 saat sonra Cidde'de son buldu. 7 saat süren işlemlerden sonra Mekke'deki otelimize sabah 9.30 gibi ulaşabildik. İlk günkü umre tavafı, say'ı ve tıraşından sonra ihramdan çıkıldı. Terviye günü sünnete uygun olarak Mina'da kalındı. Ertesi günü Arafat'a Mina'dan gidildi. Arafat haccın en önemli rüknü. Mahşerin ön görünümü. 4-5 milyon insan kıyameti şimdiden tasavvur ediyor. İnşallah bütün müminler affolunmuşlardır. Gece 24.00'e kadar Arafat'ta idik. Sonra otobüslerle Müzdelife'ye gidildi. Cem-i tehir ve vakfeden sonra yayan olarak Mina'ya, oradan da sabah saat 06.00'da otelimize geldik. Otelin Cemerata yakın olması çok iyi oldu.

Hac günlerinden sonra ziyaretlerle, nafile umrelerle ve vakit namazlarını Kabe'de kılarak vakitler değerlendiriliyor. Son 8-9 gün de Medine'de geçiriliyor.

Bildiğimiz gibi Arabistan Türkiye'ye göre daha sıcak. Mekke'de hava 35-37 derece, Medine'de ise 25 derece civarında idi. Böyle olunca hemen hemen herkes klimaların da etkisiyle öksürük, ateşlenme, kas tutulması gibi hastalıklara yakalanıyor. Ben de aynı şekilde bu hastalıklardan nasibimi aldım. İnsan ilkin bu sıcak da niye var ki dese de özellikle Mekke'nin bu sıcaklıkta olması bizim menfaatimize. Soğuk bir iklime sahip olsaydı nasıl hac ve umre vazifeleri yapılabilirdi? İhramlı bir halde iken insan nasıl dayanabilirdi soğuğa? İklim kurak olunca yağmur çok az yağıyor ve su kaynakları da az oluyor. Mekke'de otellere tankerlerle su taşınıyor. Medine'de ise imkânlar daha geniş.

Hacta dünyanın her tarafından farklı dil, renk, kültür, mezhep ve sosyal tabakaya mensup inananlar bir araya geliyorlar. Bu sene 4 milyon civarında müslüman olduğunu öğrendik. Bazı küçük tartışma, kavga, hırsızlık gibi olayların dışında büyük bir vakıa yaşanmıyor. Bu kadar insan bir batı veya gayrimüslim ülkede toplansa büyük kavga, çatışma, ölüm ve benzeri felaketlerin yaşanacağı aşikâr. Büyük ölçüde herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor, kardeşane duygularla hareket ediyor.

Hac ziyaretimiz boyunca tesbit edebildiğimiz bazı aksaklıklara şöyle tedbirler alınabilir:

Her ibadet gibi hac da kendi ölçü ve kurallarıyla yapılmalı. Bunun için de ön eğitim şart. Hac öncesi seminerler yapılsa da daha verimli olması için başka tedbirler alınmalıdır. Evlilik ve hac ibadeti ciddi, nazari ve ameli eğitimi almış kimselere müsade edilmeli.

Hac süresi 1 ayı aşmamalıdır. Daha fazlası bazı sıkıntılara yol açmakta ve hactan kazanılan güzellikler azalmaya başlamakta.

Arabistan'ın girişlerdeki uzun kontrol işlemleri yaşlı, aç, yorgun, uykusuz hacı adaylarını çok zorluyor. Arabistan yetkilileri bu işlemleri kolaylaştırma adına gayret sarfetmeliler.

Türkiye'deki kapalı alanlarda uygulanan sigara içme yasağı mukaddes topraklarda da olmalıdır. Günümüz alimlerinin daha çok haram gözüyle baktığı sigaranın çokça tüketildiğini görmek insanı bir kez daha üzüyor.

İslam âlemi haccı bir fırsat bilip maddi ve manevi imkanlarını aralarında paylaşarak dünya sahnesinde çok daha güzel yerlerde olmanın çarelerini bulmalılar. Birçok yiyecek, içecek ve ihtiyaç maddesinin müslüman olmayanlardan alınıp tüketilmesi birçok mahzuru beraberinde getirmekte. Müslümanlar kendi ölçüleriyle helal, temiz ve ucuz olarak üretim yaparak başkalarına muhtaç olmadan yaşayamazlar mı?

Mekke ile Medine arasındaki dinlenme tesislerinin bakımsızlığı ayrı bir sorun. Her yıl milyonlarca hacının uğradığı bu mekanlar gıpta edilecek temizlikte, nezafette ve zerafette olmalı.

Cep telefonu gürültüsü Türkiye'de olduğu gibi Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi'de de namaz ahengini bozuyor. Birkaç uyarı yazısı konmuş ama yetersiz kalıyor. Oradaki imamlar namaza başlamadan önce safların düzgünlüğü ve sıklığı konusunda uyarıda bulunuyorlar. Ayrıca cep telefonlarının kapatılması için de ikaz yapılsa daha dikkatli olunur herhalde.

Etiketler: Hac